Nowy sezon, nowe wyzwania

Trzydziestego czerwca odbyła się kolacja mistrzów, czyli naszego rocznika 2001!!!

Chłopcy zostali poczęstowani pysznym jedzeniem, a na deser dostaliśmy pyszne lody !!! Bardzo dziękujemy :)

Kategoria:

Kolacja mistrzów

Trzydziestego czerwca odbyła się kolacja mistrzów, czyli naszego rocznika 2001!!!

Chłopcy zostali poczęstowani pysznym jedzeniem, a na deser dostaliśmy pyszne lody !!! Bardzo dziękujemy :)

Kategoria:

Zapisy do nowych drużyn!

Najlepsza w Powiecie Akademia Piłkarska dla dzieci zaprasza!

Zapraszamy chłopców urodzonych w 2008, 2009 i 2010 r. do nowych drużyn!

Kategoria:

Zapisy do nowych drużyn!

Najlepsza w Powiecie Akademia Piłkarska dla dzieci zaprasza!

Zapraszamy chłopców urodzonych w 2008, 2009 i 2010 r. do nowych drużyn!

Kategoria:

Zmiana terminu treningów

ZUS zapowiada, że bardzo skrupulatnie będzie sprawdzał wysokość i należność wypłacanych zasiłków...

Kategoria:

Punk na wagę awansu

ZUS zapowiada, że bardzo skrupulatnie będzie sprawdzał wysokość i należność wypłacanych zasiłków...

Kategoria:

Gramy z Pogonią

Jest on pierwotnym wkładem właścicieli wniesionym przy założeniu spółki, stąd ogólne jego określenie jako kapitał założycielski. Jego wysokość nie jest stała i może być zmieniana w trakcie rozwoju firmy. Wartość tego kapitału musi być zgodna z danymi rejestru handlowego, umową spółki lub statutem jednostki gospodarczej.

Kategoria:

Orbita znowu gromi

Jest on pierwotnym wkładem właścicieli wniesionym przy założeniu spółki, stąd ogólne jego określenie jako kapitał założycielski. Jego wysokość nie jest stała i może być zmieniana w trakcie rozwoju firmy. Wartość tego kapitału musi być zgodna z danymi rejestru handlowego, umową spółki lub statutem jednostki gospodarczej.

Kategoria:

Znowu na szczycie tabeli

Pojęcie działalności regulowanej (lub inaczej wpisu do rejestru działalności regulowanej) pojawiło się wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 z późn. zm.), z dniem 21 sierpnia 2004 r., jako nowa forma reglamentacji działalności gospodarczej. Unormowania dotyczące reglamentacji działalności gospodarczej ustawa o swobodzie działalności gospodarczej zawiera w rozdziale 4 zatytułowanym „Koncesje oraz regulowana działalność gospodarcza”. Wyróżnić można następujące formy reglamentacji działalności gospodarczej: koncesje (art. 46- 63), wpis do rejestru działalności regulowanej (art. 64- 74), zezwolenia (art. 75 ust. 1-2a), zgłoszenie (art. 75 ust. 2), licencje (art. 75 ust. 3), oraz zgodę (art. 75 ust. 4).

Kategoria: